Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Kötter Wonen Oldenzaal verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van (foto)kopie, druk, fax, internet of anderzins. Kötter Wonen Oldenzaal heeft het beeldrecht op alle afbeeldingen die gebruikt worden op de website of in het woonboek. Prijswijzigingen, drukfouten en/of typefouten voorbehouden.